Vedení tréninků od 1. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizových opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území České republiky, budou tréninky od 1. 3. 2021 probíhat pouze online formou.