Členské příspěvky – upozornění na změnu od 1. 9. 2021

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem GK Vítkovice (např. uzavření tělocvičny na základě opatření MZ, vlády, KHS, MSK, havárie, apod.), se s účinnosti od 1. 9. 2021 náhrada za tréninky neposkytuje a členské příspěvky jsou platné (hradí se) v plné výši.

Děkujeme za pochopení.