Rekreační gymnastika

  • Cvičení je určeno pro dívky ve věku 8-15 let.
  • Z důvodu naplněné kapacity není aktuálně možné se na cvičení přihlásit.

Tréninky:

  • trénink 1x týdně            pátek 16.30 – 17.30 hod – zde docházejí pouze zájemkyně o trénink 1x týdně
  • trénink 2x týdně           pondělí, středa 18.45 – 19.45 hod + pátek 17.45 – 18.45 hod nebo 18.55 – 19.55 hod – zde docházejí pouze zájemkyně o tréninky 2x týdně a jsou zařazeny do konkrétních skupin na základě volných míst v daném čase

Cena: 

Trénink 1x týdně                            900,- Kč / 3 měsíce 

Trénink 2x týdně                        1.800,- Kč / 3 měsíce

Částka se hradí na bankovní účet: 2401783682/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte + rekreační gymnastika