Členské příspěvky

Upozornění na změnu od 1. 9. 2021

V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem GK Vítkovice (např. uzavření tělocvičny na základě opatření MZ, vlády, KHS, MSK, havárie, apod.), se s účinnosti od 1. 9. 2021 náhrada za tréninky neposkytuje a členské příspěvky jsou platné (hradí se) v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Číslo účtu:

2401783682/2010

240640496/0300

(až do odvolání jsou platná obě čísla účtu)

Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla

Zpráva pro příjemce: uvést jméno a příjmení dítěte

Informace o výši a splatnosti členských příspěvků ZDE

Výše členských příspěvků je stanovena podle počtu pravidelných tréninkových dnů a hodin:

 • 1. kategorie     900,- Kč/3 měsíce … trénink 1x týdně (bez sourozenecké slevy)
  Oddílový členský příspěvek je za čtvrtletí a jeho nevyčerpaná část se nevrací.
 • 2. kategorie    1 800,- Kč/3 měsíce … trénink 2x týdně max. 4 hod.
  1 440,- Kč/3 měsíce – sourozenecká sleva
  Oddílový členský příspěvek je za čtvrtletí a jeho nevyčerpaná část se nevrací.
 • 3. kategorie    930,- Kč/měsíc … trénink 2x týdně více než 4 hod., ale max. 3x týdně do 10 hod.
  740,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 4. kategorie     1 100,- Kč/měsíc … trénink 3x týdně více než 10 hod., ale max. 4x týdně do 16 hod.
  930,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 5. kategorie    1 300,- Kč/měsíc … trénink 4-7x týdně více než 16 hod.
  1 100,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 6. kategorie     700,- Kč/měsíc … studenti sportovního gymnázia
 • Letní prázdniny    500,- Kč/měsíc
 • Sleva 50% pro trenéra, který trénuje vlastní dítě

Způsob úhrady

 1. Členské příspěvky se hradí bankovním převodem nebo složenkou na účet GK Vítkovice 240640496/0300 do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte. (Ve výjimečných případech je možné uhradit členské příspěvky v hotovosti v hale GK Vítkovice. Termíny budou předem zveřejněny na stránkách GK Vítkovice).
 2. Splatnost příspěvků:
  • u čtvrtletní platby do posledního dne měsíce předcházejícího danému čtvrtletí, na který se příspěvek vztahuje
  • u měsíční platby do posledního dne měsíce předcházejícího danému měsíci, na který se příspěvek vztahuje
 3. Při neuhrazení členských příspěvků nebude člen vpuštěn do tělocvičny do doby, než bude dlužná částka uhrazena. Ve výjimečných případech je možné vyloučení člena z GK Vítkovice dle platných stanov.
 4. Při úhradě příspěvků sourozenců se poskytuje sleva – viz přehled v jednotlivých kategoriích.
 5. V případě nemoci, která trvá déle než 10 týdnů, činí měsíční členský příspěvek 100,- Kč.
 6. V případě plánované operace nebo ozdravného pobytu delšího než jeden měsíc, činí členský příspěvek 100,- Kč za měsíc.

Napsat komentář