Členské příspěvky

Číslo účtu: 240640496/0300, Poštovní spořitelna

Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla

Zpráva pro příjemce: uvést jméno a příjmení dítěte

Výše členských příspěvků a jejich splatnosti:

Členství v klubu na rok:  150 Kč  – 28.2. řádný termín splatnosti (mimořádný termín splatnosti pro členy zapsané po 28.2. je 5. den v měsíci).

Členské příspěvky: výše měsíčních, příp. čtvrtletních, členských příspěvků je stanovena podle počtu pravidelných tréninkových dnů a hodin 

  • 1-2x týdně (max. 2 hod.)                                1.650 Kč / 3 měsíce            (1.320 Kč sourozenecká sleva)  
  • 3-4x týdně + 2x týdně (více než 2 hod.)        880 Kč / měsíc                  (700 Kč sourozenecká sleva)
  • 5x týdně a více                                                 1.100 Kč / měsíc                   (880 Kč sourozenecká sleva)  
  • 1x týdně (max 1,5 hod.)                                1.250 Kč / 5 měsíců
  • V případě tréninku mimo předplacený počet dnů (případně hodin – tréninky 2x týdně více než 2hod.) zaplatí člen klubu 150,- Kč za každou hodinu navíc.
Splatnost 5. den v měsíci.
 
Slevy pro sourozence je 20% ze součtu měsíčních členských příspěvků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *