Partneři info

NABÍDKA PRO PARTNERY

 

Partneři: 100 000 Kč a více/rok

 • Umístění loga na závodních dresech a teplákových soupravách sportovců GK Vítkovice při národních mistrovstvích a mezinárodních klubových soutěžích ve velikosti 40cm² umístěného na rukávech dle pravidel mezinárodní federace.
 • Právo na využití fotografií sportovců GK Vítkovice pro reklamní účely a prezentaci partnera.
 • Trvalé umístění loga v interiéru gymnastické haly.
 • Umístění loga v propozicích soutěží pořádaných oddílem a trvale na webových stránkách oddílu vč. prolinku.
 • Mimo přímé soutěže nebo sportovní mítinky uvedení partnera při společenských akcích a setkáních uskutečněných v rámci aktivit  GK Vítkovice.

Partneři: 20 000 Kč a více/rok

 • Trvalé umístění loga v interiéru gymnastické haly.
 • Právo na využití fotografií sportovců GK Vítkovice pro reklamní účely a prezentaci partnera.
 • Umístění loga v propozicích soutěží pořádaných oddílem a trvale na webových stránkách oddílu vč. prolinku.
 • Mimo přímé soutěže nebo sportovní mítinky uvedení partnera při společenských akcích a setkáních uskutečněných v rámci aktivit  GK Vítkovice.

Partneři: 10 000 Kč a více/rok

 • Umístění loga v propozicích soutěží pořádaných oddílem a trvale na webových stránkách oddílu vč. prolinku.
 • Mimo přímé soutěže nebo sportovní mítinky uvedení partnera při společenských akcích a setkáních uskutečněných v rámci aktivit  GK Vítkovice.

Podrobnosti spolupráce budou dojednány individuálně ve smlouvě o reklamní spolupráci. S partnerem jsme připraveni jednat i o materiálním plnění ve výši uvedených částek. Finanční prostředky je také možno věnovat formou daru. Podle zákona 586/92 Sb., § 15, odst. 5, § 10, odst. 8 jsou prostředky věnované na rozvoj kultury, sportu a školství odpočitatelnou položkou ze základu daně. Všichni partneři obdrží 1x ročně tištěné vyhodnocení spolupráce vč. fotodokumentace a dále jim budou průběžně zasílány informační newslettery v elektronické podobě.

Prostředky získané od našich partnerů plánujeme použít především na modernizaci, nákup a údržbu tréninkového nářadí a další úpravy tréninkových prostor.

Pro více informací a v případě Vašeho zájmu o spolupráci, prosím kontaktujte Ing. Moniku Adamíkovou +420 724 088 131  nebo Mgr. Světlanu Grmelovou +420 722 567 699.

Napsat komentář