Všechno nejlepší!

V letošním roce oslavila významné jubileum naše dlouholetá trenérka a mezinárodní rozhodčí Hana Nováková.

Přejeme ji pevné zdraví a hodně elánu do dalších let.